Advertisements
Актуелно

Се спрема нов закон со кој ќе се воведат лиценци за ИПАРД консултанти

Лиценцата која ќе ја издава комората која допрва треба да биде формирана од идните консултанти ќе биде услов за некој да може да биде консултант за ИПАРД, се предвидува со новиот закон кој се спрема во таа насока.

Оваа законска измена има за цел земјоделците и стопанствата кои во последно време покажуваат се поголем интерес за искористување на европските предпристапни фондови да добиваат квалитетни услуги од консултантите и со тоа да се придонесе за подобрување на квалитетот на апликациите. Со оваа новина се очекува да се зголеми и прагот на прифатливи апликации а со тоа и поголемо искористување на ИПРД фондовите за модернизација и осовременување на македонското земјоделство.

Новиот закон за советодавни услуги веќе е во фаза на изготвување и се очекува да биде донесен годинава. Уредувањето на начинот на полагање и добивање на диплома за консултант ќе биде уредено со подзаконските акти односно со правилници.

Земјоделците кои сакаат да аплицираат за ИПАРД со новото законско решение немаат обврска да користат услуги од некој од лиценцираните консултанти бидејќи ќе може и самите да си направат бизнис план или да користат бесплатни услуги од советниците во АПРЗ.

Македонското земјоделство со ИПАРД 1 за 6 години успеа да повлече едвај 16 милиони евра што делумно се должи и на големиот број неквалитетни апликации. Дека можело да се повлечат повеќе европски пари потврдува последниот повик за ИПАРД 2 преку кој се потпишаа договори во вредност од над 18 милиони евра а на располагање за обнова и модернизација на аграрот ни стојат вкупно 80 милиони евра.

Advertisements
To Top