Видео

Кога на дедо ќе му падне бастунот покрај јака женска

Што прави дедо? Си го зема сам и тоа со финта.

Advertisements
To Top